Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství (MA ISOH) je on-line informační systém pro evidenci vybraných autovraků a vychází z požadavků vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, v platném znění. Součástí tohoto modulu je „Veřejný přehled zařízení MA ISOH“, který obsahuje seznam zařízení ke sběru/zpracování autovraků s platným souhlasem k provozování takového zařízení. Systém zobrazuje i některá data a to v sekci "Statistiky". K dispozici je také možnost nahlédnout a zkontrolovat, zdali je vozidlo nebo potvrzení, které zpracovatel autovraků vydal, evidováno v databázi ekologicky odstraněných vozidel. Vyhledávání je možné podle IČPS (identifikačního čísla potvrzení v systému), VIN a RZ. MA ISOH byl spuštěn 1. 1. 2009.

UPOZORNĚNÍ pro uživatele MA ISOH - Spuštění nového freeware k evidenci zpracovaných autovraků

Ministerstvo životního prostředí dne 3.4.2018 spustilo nový freeware k evidenci zpracovaných autovraků. Nový bezplatný program MŽP ve verzích Freeware Autovraky 2.0 a Autovraky Desktop Editor od společnosti Mathesio, s.r.o. je plnohodnotnou alternativou k současně využívanému freeware Autovraky 5.0.2, který již nadále nebude softwarově podporován. Podrobnější informace o novém freeware a jeho spuštění naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) v sekci „Odpadové hospodářství“ na záložce „Zpětný odběr výrobků“ - “Autovraky“.

Děkujeme za pochopení.

Statistika vybraných autovraků od 1.1.2009

Zařízení: 583 (498 aktivních v letošním roce)
Uživatelů: 1 003 (467 aktivních v letošním roce)
Aktivních autovraků: 1 403 134 (151 449 zadaných v letošním roce)
Stornovaných autovraků: 17 611 (1 667 zadaných v letošním roce)

Počet zadaných autovraků
Rok Celkem Aktivních Stornovaných
2009 156 144 154 993 1 151
2010 146 489 145 201 1 288
2011 134 077 132 448 1 629
2012 127 363 125 546 1 817
2013 124 002 121 837 2 165
2014 134 224 131 987 2 237
2015 141 398 139 439 1 959
2016 147 834 145 928 1 906
2017 156 098 154 306 1 792
2018 153 116 151 449 1 667

Verze webové služby: 6.0.0 (15.05.2017)
Verze freeware Autovraky: Freeware Autovraky 2.0.5 / Autovraky Desktop Editor 2.0.5(01.10.2018)

Poslední autovrak zadán: dnes 19.11.2018 14:55:13


V případě dotazů a námětů využijte EnviHELP (https://helpdesk.cenia.cz), zašlete email na autovraky(zavináč)cenia.cz nebo kontaktujte telefonickou linku 267 225 306 (v pracovních dnech od 9:30-11:30 a 13:30-15:00).