ADE - Autovraky Desktop Editor 2.0.5

Před aktualizací aplikace ADE prosím odešlete všechny neodeslané autovraky do MA ISOH.