ADE - Autovraky Desktop Editor 2.0.3

Před aktualizací aplikace ADE prosím odešlete všechny neodeslané autovraky do MA ISOH.