Průměrná hmotnost autovraků podle krajů po čtvrtletích

Čtvrtletí Průměrná hmotnost autovraků v tunách