Průměrná hmotnost vybraných autovraků podle krajů po čtvrtletích

Čtvrtletí Průměrná hmotnost vybraných autovraků v tunách