MA ISOH SOAP Server


Service version 1.0.9
Verze 1.0.9 webové služby MA ISOH byla zastavena.
Verze 2.0.1 webové služby MA ISOH byla zastavena.
Verze 3.1.0 webové služby MA ISOH byla zastavena.
Přejděte prosím na verzi 6 (https://autovraky.mzp.cz/autovrak/service/v6).