API verze 1.0.9

MA ISOH SOAP Server


Service version 1.0.9
Verze 1.0.9 webové služby MA ISOH byla zastavena.
Přejděte prosím na verzi 6 (https://autovraky.mzp.cz/autovrak/service/v6).
WSDL