API verze 2.0.1

MA ISOH SOAP Server


Service version 2.0.1
Verze 2.0.1 webové služby MA ISOH byla zastavena.
Přejděte prosím na verzi 6 (https://autovraky.mzp.cz/autovrak/service/v6).
WSDL