API verze 3.1.0

MA ISOH SOAP Server


Service version 3.1.0
Verze 3.1.0 webové služby MA ISOH byla zastavena.
Přejděte prosím na verzi 6 (https://autovraky.mzp.cz/autovrak/service/v6).
WSDL